Wat te bij doen ongeval

Aangifte ongeval –

Wat te doen bij een ongeval?

We zetten de te volgen stappen op een rijtje:

 1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

An insured member gets hurts during an activity.

 1. Het ongevalaangifte formulier kan u opvragen bij de club/teammanager of kan u het downloaden : Je kan het hier downloaden.
 2. . Gelieve de vragen in te vullen.

The form can be asked for at the club or teammanager or you can download it here: Je kan het hier downloaden.. Please fill in all the questions.

 1. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.  Via de clubsecretaris kan u de clubgegevens aanvullen.

Your doctor needs to fill in the medical form of the declaration. Your club secretary can help fill you in the clubinformation.

 1. Stuur het ongevalaangifte formulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) verslagen, enz. op naar volgend adres:
  Arena Verzekeringen nv
  Nerviërslaan 85 bus 2
  B-1040 BRUSSEL
  België

Send the form to the Insurance at the above adress (if you already have invoices, send in the originals please).

 1. De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.

The insurance company will contact you directly and take care of your declaration.

 1. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

One ARENA has received your documents, you will receive within 5 days a letter with further information and your file number.

 1. Alle bijkomende onkostennota’s kan U hen best onmiddellijk overmaken zodat zij – als het dossier volledig is – tot vergoeding kunnen overgaan.

All extra invoicescan be sent directly to ARENA so that they can take care of payment – as soon as the file has been completed.

Loading