Wat te bij doen ongeval

Aangifte ongeval

Wat te doen bij een ongeval?

 1. Een speler kwetst zich tijdens een activiteit en of wedstrijd.
 2. De club voorziet een ongevalaangifteformulier. Je kan het hier downloaden.
 3. Vul het formulier zelf in waar nodig.
 4. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.
 5. Laat het formulier zo sneld mogelijk ondertekenen door het secretatriaat van ColdPlay.
 6. Stuur het ongevalaangifte formulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) verslagen, enz. op naar volgend adres:
  N.V. A R E N A
  JOZEF II-STRAAT 36-38
  B-1000 BRUSSEL
  België
 7. De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.

628 total views, 2 views today